Zdaniem Georga Gallupa

Dzięki rozwojowi metod badawczych nauk społecznych w XX wieku a badania opinii publicznej mogły stać się jednym z najistotniejszych mediów dyskursu publicznego. Opinia publiczna okazała się najważniejszą siłą w procesie demokratycznego kształtowania i zmiany współczesnych społeczeństw. Jak twierdził ojciec sondaży opinii publicznej, George Gallup, cykl wyborczy na długie okresy wyłącza elektorat z procesu politycznego. Sondaże opinii publicznej, zdaniem Gallupa, ograniczają samowolę elit, “oddając” część władzy wyborcom dzięki temu, że:

nadają spójny sens z natury pluralistycznej i amorficznej strukturze postaw zbiorowości,
są zinstytucjonalizowanym narzędziem artykulacji zagregowanych postaw opinii publicznej,
stanowią efektywny kanał komunikacji rządzących z rządzonymi,
dają politykom oręż w walce z silnymi zorganizowanymi grupami społecznymi forsującymi własne interesy,
wspomagają proces decentralizacji władzy,
stabilizują system polityczny (system wczesnego ostrzegania),
uwrażliwiają elity polityczne na głos opinii publicznej, podnosząc sprawność systemu demokracji przedstawicielskiej,
włączają w proces demokratyczny szerokie kręgi społeczne.

Napisane przez: pako

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.