Trochę o narkotykach i skutkach ich brania.

Duże przemiany minionej dekady spowodowały pojawienie się w Polsce nowych problemów społecznych. Wśród nich bezrobocia, bezdomności i biedy, które w poszczególnych regionach i gminach Polski mają bardzo zróżnicowane nasilenie. Kondycja ekonomiczna gminy stanowi bardzo istotny kontekst dla współwystępowania wielu problemów społecznych, miedzy innymi nadużywania substancji psychoaktywnych. Tu jednak warto podkreślić, że przejęty z krajów zachodnich stereotyp kojarzący nadużywanie substancji (alkohol, narkotyki warszawa) z biedą i przestępczością nie pasuje do naszej rzeczywistości, zwłaszcza wówczas, gdy patrzymy na rozpowszechnienie konsumpcji substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Zachowania takie jak picie alkoholu i eksperymenty z narkotykami – podobnie często podejmuje młodzież z domów o niskim statusie ekonomicznym i edukacyjnym, jak młodzież z domów o statusie najwyższym. W przypadku tej drugiej grupy rozpowszechnienie brania substancji psychoaktywnych bywa nawet wyższe. Lata 90-te zapoczątkowały intensywny przepływ tak zwanych zachodnich stylów życia, które w istocie sprowadzają się do wzorów konsumpcji. Istotnym instrumentem ich promocji była i jest reklama. Przed zmianą polityczno-gospodarczą reklama w kraju była generalnie nieznana, tym większy mógł być jej wpływ na przeciętnego Kowalskiego, który potrzebował czasu, aby nauczyć się traktować slogany reklamowe z przymrużeniem oka. Reklama alkoholu, w szczególności piwa, mimo że prawnie zabroniona, wszędzie obecna, podbiła młode pokolenie. W krótkim czasie stosunek społeczeństwa do piwa, kojarzonego w reklamach z życiem na luzie, modnymi ubraniami i seksem, zmienił się niemal rewolucyjnie. Piwo, które kiedyś było symbolem pijaństwa w obskurnych budkach i w krzakach, stało się trwałym elementem modnego stylu życia. Zmiany polityki wobec – narkomania warszawa – poszły w całkowicie odmiennym kierunku. Problem narkomanii ‘wybuchł’ w kraju na początku lat 80-tych, kiedy to na fali krótkotrwałej wolności słowa dyskutowano sprawy, na które wcześniej istniał zapis cenzorski. Wtedy został zdefiniowany jako problem młodzieży, uciekającej od zakłamanego świata dorosłych w wizje, jakie daje narkotyk. Zwieńczeniem wysiłków grupy walczącej o ograniczenie zjawiska narkomanii było uchwalenie w 1985 roku Ustawy o Zapobieganiu Narkomanii. Podstawowym celem ustawy było prawne umocowanie lecznictwa dla osób uzależnionych od narkotyków i określenie zasad zapobiegania rozwojowi zjawiska. Ustawodawca (jako jeden z nielicznych w owym czasie na świecie) nie przewidywał karania za posiadanie narkotyków. Wbrew prognozom przeciwników takiej regulacji prawnej fakt, że posiadanie narkotyków nie było penalizowane nie spowodował wzrostu rozpowszechnienia narkomanii w następnych latach. Dane epidemiologiczne wskazywały wyraźnie na pojawienie się trendu spadku zjawiska.

Napisane przez: mailplus9922

Komentowanie zakończone.