Określenie piractwo komputerowe oznacza się każdą “kradzież” legalnego oprogramowania.  Piractwo komputerowe przyjmuje wiele postaci i może powstać nawet bez wiedzy i świadomości użytkownika komputera.
Najczęściej spotykane przypadki to:

- Niezgodne z prawem preinstalacje.
Proceder popełniane często przez nieuczciwe firmy sprzedające komputery z zainstalowanym oprogramowaniem bez licencji. Klient wraz z komputerem nie otrzymuje żadnej dokumentacji potwierdzającej legalność otrzymanego oprogramowania.

- Podrabianie legalnych aplikacji.
Oprogramowanie i jego opakowanie podlega nielegalnej reprodukcji tak, aby wyglądało jak oryginalne programy.  Następnie różnymi kanałami sprzedaży trafia na rynek.

- Nielegalna działalność pracownika końcowego w firmie.
Polega na nielicencjonowanym kopiowaniu oprogramowania przez osoby fizyczne lub firmy. Może przyjmować formę instalowania większej liczby kopii niż przewiduje to uzyskana licencja.

- Przekraczanie umów licencyjnych.
Ma miejsce, gdy oprogramowanie dystrybuowana w ramach specjalnych licencji, np. akademickiej, przenoszone jest na inne podmioty nie kwalifikujące  się do uzyskania takiej licencji, np. małe przedsiębiorstwo.

- Piractwo internetowe czyli siecie P2P.
Rozwój handlu internetowego przyczynił się do wzrostu nielegalnej sprzedaży oprogramowania za pośrednictwem firm i aukcji. Drugim elementem piractwo internetowego jest wymiana nielegalnych plików, w tym skrakowanych programów, przez użytkowników w sieciach peer to peer (P2P).