Dlaczego powinieneś skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego?

Jeżeli interesuje Cię aktualne oprocentowanie lokat to zapraszam do zapoznania się z poniższym artukułem. Uświadomi Ci on jak wyjątkowo ważne jest skorzystanie z usług prawdziwego doradcy inwestycyjnego.

Żeby zostać doradcą z prawdziwego zdarzenia trzeba najpierw zdać test przed KNF. Trzyetapowy test zawiera między innymi: fragmenty prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego i dewizowego, wiedzy na temat papierów wartościowych, instrumentów finansowych, działalności maklerów i powiernictwa. Na teście sprawdzana jest również wiedza zdającego na temat rynku finansowego, tworzenia i działania funduszy akcyjnych, prywatyzacji przedsiębiorstw, wreszcie podstaw rachunkowości, matematyki i analizy rynkowej, statystyki i ekonomii, finansów i zarządzania portfelami i etyki. Jak zatem widzisz wiedza którą muszą posiadać kandydujący do tego elitarnego zawodu jest duża a zdobycie jej popłaca w przyszłości. W naszym kraju do tak niewielkiego grona zalicza się niewiele ponad 300 osób które są wpisane na listę doradców inwestycyjnych, zdały testy i spełniają wszystkie powyżej wymienione warunki. Perspektywy zawodowe jakie otwierają się przed takimi osobami są bardzo szerokie. Mają oni również prawo do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Napisane przez: kdorota

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.