Bilans energetyczny

To jednakże nie koniec zalet. Każdemu hodo^ rasy Hf perfekcyjnie znany jest problem ujemn bilansu energetycznego związanego z wysol zapotrzebowaniem zwierząt na składniki pol mowe tuż po wycieleniu. Tymczasem – jak u wadniają zwolennicy szwedzkiej rasy – wc dzi ona w laktację bardzo stopniowo i specjć dodatki energetyczne w tym okresie nie są trzebne. Powiązane jest to przede wszystkim z mniejsz; zaleceniami żywieniowymi i lep­szym wykorzystaniem paszy. Mam duży zapas sianokiszo- r.ek. które chciałabym w przyszło­ści spożytkować w większym za­kresie – dodaje Balcer. Mniejsze zapotrzebowanie zwie­rząt wyłącznie nieznacznie przekłada się na produkcję mleka, która we­dług informacji podawanych poprzez szwedzki związek hodowców tego bydła (Swedish Red Association) wyniósł w ub.r. 8,7 tys. litrów mle­ka od krowy.

  • Jak twierdzi telewizja we Francji i wydajność na poziomie ok. 7 tys. litrów mleka uważana jest tam za zupełnie dobrą. Tymczasem Polak woli się chwalić dużą produkcją stada, nic poza tym nie wspominając o dylematach ze zdrowotnością – dodaje gospodyni.

Zagraniczne źródła donoszą tak­że o perfekcyjnym składzie mleka, które wyróżnia się 4,30-proc. zawartością tłuszczu i 3,53-proc. zawartością białka. Natomiast – jak zauważa Balcer – praca hodow­lana u rasy Hf też zmierza w tym kierunku, wydaje się więc, że nie jest to główna zaleta krzyżówek z SRB.

Napisane przez: ints227

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.